Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       [ SVD001 ]
Skjutvapendeklaration
Om
Ni kan till Tullverket registrera temporär utförsel och återinförsel av skjutvapen och ammunition under vissa förutsättningar.

Detta gäller temporär utförsel och återinförsel av skjutvapen och ammunition för vilken svensk vapenlicens är utfärdad. Vapenlicens / Europeiskt skjutvapenpass för medförda skjutvapen ska medföras.

Om du använder denna tjänst för Skjutvapendeklaration kommer dina uppgifter att samlas i Tullverkets databas för gjorda Skjutvapendeklarationer. Med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) får en databas innehålla personuppgifter endast om den registrerade lämnar sitt samtycke till detta. Om du inte samtycker till att dina personuppgifter får lagras i Tullverkets databas för Skjutvapendeklaration kan du inte använda denna tjänst, utan ska då uppsöka ett tullkontor för att uppfylla anmälnings- och deklarationsplikten.

Skjutvapendeklaration