Om du stöter på problem vid användandet av TID är det till följande enheter inom Tullverket som du kan vända dig:
TullSvar när det gäller de olika fälten i deklarationerna, exempelvis varukoder, övriga koder och avgifter samt makulering av ärenden. TullSvar nås under kontorstid via telefon 0771-520 520.
Klareringsexpedition när det gäller frågor om klarering. Klareringsexpedition nås via telefon 0771-520 520.
Tillstånd när det gäller frågor om tillstånd. Tillståndshandläggarna nås under kontorstid via telefon 0771-520 520.
IT-support när det är frågor om tekniska problem.


2015-05-27
Förändringar i TID från och med den 27 maj.
DNU är numera valbart för alla med TID-tillstånd och det är möjligt att sätta K (kontant) som betalningsansvarig i en DNU. Tidigare har det bara varit möjligt att sätta T (Tullskyldig) och O (Ombud). Observera att om man sätter K (kontant) så måste eventuella avgifter som ska betalas till Tullverket vara betalda innan godset kan frigöras. För mer information se TullNytt.
Vi har gjort några smärre layoutförändringar, bland annat följande:
Utfartstullkontor är inte längre markerat med * i UNU. Om Utfartstullkontoret är känt rekommenderar Tullverket att fältet fylls i. Däremot är Utfartstullkontor obligatoriskt i en UGE.
Transport inrikes i UGE är numera markerat med * eftersom uppgiften är obligatorisk.


2015-02-04
I Varupostlistan har vi skapat en ny kolumn som heter Monetärt Tullvärde, och har man flera varuposter så summeras varuposternas värden. Du kan nu enkelt se att du har deklarerat det monetära tullvärdet. Det ska deklareras när du gör en DNU eller en TNU och deklaranten är registrerad för mervärdeskatt.


2015-01-16
Till dig som gör importdeklarationer för momsregistrerade företag:
Observera att nya regler gäller från och med 1 januari 2015.
När du skickar in en DNU eller en TNU för ett momsregistrerat företag ska du deklarera koden 1MT och ett monetärt tullvärde. Koden B00 ska däremot inte deklareras för dessa företag. Om företaget inte är momsregistrerat ska du deklarera B00 precis som tidigare.
Mer information om detta finns på www.tullverket.se.


2014-12-01
Förändringar i TID från och med 2014-12-01
Om du fyller i en SID och anger EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Uniqe Identification Number) för Mottagare, Part som ska underrättas eller Fraktförare så behöver du bara skriva i något av dessa nummer. Du behöver inte fylla i namn- och adressuppgifter. Systemet använder sig av de namn- och adressuppgifter som finns i central databas. Om du har företaget inskrivet i ditt eget Kundregister och klickar på Hämta, så hämtas bara numret fram för dessa operatörer. TCUIN är i nuläget bara aktuellt för företag etablerade i Japan, USA och Schweiz.
Om du fyller i en SUD så gäller ovanstående för Avsändare och Mottagare.
Vi har i några fall ändrat markeringarna för om uppgiften är obligatorisk * eller obligatorisk i vissa fall (*).
Vi har uppdaterat Hjälptexterna.
Vi har korrigerat/förtydligat några felmeddelanden.


2013-02-05
Om Adobe Reader X version 10 är installerat i din dator så får du problem vid utskrift av ED i TID/Import.
Problemet visar sig genom att en grå sida visas när du valt Skriv ut ED.
Felet är inte i TID-applikationen utan ett känt fel i Adobe Reader version 10.
Du får fram ett ifyllt ED genom att:
1) Klicka på Skriv ut ED
2) Trycka på F5
3) Klicka på Alternativ och välj därefter ett av de två alternativ som visas.