Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       
 
 

E-diariet

Från: 2019-06-17    Till: 2019-06-17

   

DatumDiarienummerÄrende
2019-06-17EXT 2019-504Begäran om strafförelägganden vecka 24
2019-06-17VER 2019-1564Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17VER 2019-1565Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17VER 2019-1566Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17STY 2019-436Intern regel om Tullverkets process för intern styrning och kontroll enligt FISK
2019-06-17VER 2019-1567Handledning till intern regel om Tullverkets process för intern styrning och kontroll enligt FISK
2019-06-17VER 2019-1568Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17VER 2019-1569Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17EXT 2019-505Begäran om stämningsansökan vecka 24
2019-06-17PER 2019-464Tillfälligt förordnande som ställföreträdande chef för kompetenscenter Tillstånd
2019-06-17PER 2019-465Tillfälligt förordnande som ställföreträdande chef Tillstånd (nationell chef)
2019-06-17VER 2019-1570Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17EXT 2019-506Rekvisition i körkortsärende 3211-856-19-1-1
2019-06-17SÄK 2019-54Makulerad
2019-06-17VER 2019-1571Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17SYS 2019-131Anmälan/Avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat EDI
2019-06-17VER 2019-1572Ansökan om webbtullräkning
2019-06-17TIL 2019-723Ansökan, begäran om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
2019-06-17TIL 2019-724Ansökan, begäran om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
2019-06-17TIL 2019-725Medgivande till betalning genom autogiro företag
2019-06-17TIL 2019-726Medgivande till betalning genom autogiro företag
2019-06-17ÖKL 2019-254Överklagande av beslut om tulltillägg avseende tullid?
2019-06-17TIL 2019-727Medgivande till betalning genom autogiro företag
2019-06-17TIL 2019-728Medgivande till betalning genom autogiro företag
2019-06-17KLA 2019-4120Ansökan om återbetalning/eftergift
1 2 3