Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       
 
 

E-diariet

Från: 2018-10-15    Till: 2018-10-15

   

DatumDiarienummerÄrende
2018-10-15UPP 2018-208Direktupphandling av julfest
2018-10-15EXT 2018-1020Meddelande om bra bemötande av tullverket
2018-10-15KTR 2018-1673Makuleras enligt handläggaren Immaterialrätt. Beslut om Tullverkets ingripande
2018-10-15EXT 2018-1021Begäran om strafförelägganden vecka 41
2018-10-15EXT 2018-1022Begäran om stämningsansökan vecka 41
2018-10-15TIL 2018-2141Fråga på företags registrering
2018-10-15EXT 2018-1023Möte angående övergången till ny hantering för tullager
2018-10-15KLA 2018-5761Ansökan om generell tullvärdedeklaration
2018-10-15STY 2018-701Vikten av närvaro hos vissa internationella organisationer
2018-10-15KLA 2018-5762Ansökan om generell tullvärdedeklaration
2018-10-15EXT 2018-1024Rekvisition i körkortsärende 3211-1141-18
2018-10-15EXT 2018-1025Makulerat / Ej använt
2018-10-15TIL 2018-2142Ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
2018-10-15TIL 2018-2143Ansökan, begäran om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
2018-10-15TIL 2018-2144Medgivande till betalning genom autogiro företag
2018-10-15SYS 2018-150Anmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat EDI
2018-10-15TIL 2018-2145Ansökan, begäran om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
2018-10-15SYS 2018-151Anmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat EDI
2018-10-15TIL 2018-2146Inventeringsprotokoll tullager QOH
2018-10-15KLA 2018-5763Avräkningsnota aktiv förädling
2018-10-15ÖKL 2018-386Överklagande av beslut om debitering av tullavgifter KTR 2018-621
2018-10-15KLA 2018-5764Avräkningsnota aktiv förädling UD15370916
2018-10-15ÖKL 2018-387Överklagande av beslut om debitering av tullavgifter tullid/tullräkning ACN1031572 och ACN1031580
2018-10-15ÖKL 2018-388Överklagande av beslut om debitering av tullavgifter tullid/tullräkning FX38415881
2018-10-15ÖKL 2018-389Makulerat / Ej använt
1 2 3